CSIT – 2015

Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó – 2015. augusztus 11-15.

NAP
ÓRA
PERC

Az idén is CSIT augusztus 11-15 között, Csíksomlyón. :) Hamarosan bővebb információkat olvashatsz az oldalon. Addig is ajánljuk figyelmedbe a tavalyi találkozó összefoglalóját valamint a Facebook oldalunkat.

 

Flash mob:

Képes összefoglaló:

Ötödik nap – szombat

A CSIT Záróközleménye

 - a CSIT Médiacsapatának Sajtóközleménye

Érseki szentmisével zárult augusztus 16-án az idei, és egyben 38. Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, a CSIT. A Gyulafehérvári Főegyházmegye legnagyobb ifjúsági rendezvényének a csíksomlyói Szent István Kollégium és a hozzá tartozó Mária-kert adott otthont. Több mint hétszáz, 14 és 30 év közötti fiatal jelentkezett be hivatalosan a táborba, de ennél is többen voltak a nyílt programokon, a csütörtök esti előadáson és pénteki koncerten. A legtöbb fiatal székelyföldi településekről jött, de Brassótól Aradig, Gyulafehérvártól Szatmárig, Erdély már térségeiből is sokan érkeztek.

„A hívők sokaságának egy volt a szíve–lelke” (ApCsel 4,32), ezt a szentírási idézetet választotta a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Ifjúsági Főlelkészsége a rendezvény jelmondatául. Az előadások és foglalkozások pedig azt kívánták megmutatni a fiataloknak, hogyan élhetik meg az egységet Istennel, és közösségeikben, mennyire fontos Isten akaratának elfogadása és az önismeret. “Fontosnak, hogy a fiatalok felfedezzék: a hit, a vallás egy járható út, hogy Isten létezik és megtapasztalható. Ugyanakkor a keresztények az öröm emberei, tudnak és szeretnek is szórakozni, idejüket tartalmasan eltölteni”, mondta Tamás Barna ifjúsági lelkész. Az általa és Veress Sándor ifjúsági lelkész által vezetett húsz fős szervező csapat munkáját több mint száz önkéntes és cserkészek is segítették.

Öt napon át gazdag és változatos programon vettek részt a fiatalok. Délelőttönként színdarabok, tanúságtételek, dicsőítések voltak, ezt követték az Istennel, önmagukkal és embertársaikkal való kapcsolatról szóló előadások. A 12-14 éveseknek a CSIT visszajáró előadói, Steve Thomashefski és Majoros Tibor, a 17-19 éveseknek György Tibor marosvásárhelyi plébános, a húsz éven fölülieknek pedig Szénégető István atya, a főegyházmegye családpasztorációs lelkésze tartott előadásokat. Délutánonként műhelyfoglalkozások, sporttevékenységek, színes-hangulatos programok várták a fiatalokat. A tábor díszvendége volt csütörtökön Eperjes Károly, Kossuth-díjas budapesti színművész, aki előadásában helytállásra, és nagyobb közösségben való tanúságtételre is biztatta az erdélyi fiatalokat. A CSIT-en szentmisét mutatott be Tamás József segédpüspök, Orbán Szabolcs provinciális, szombaton pedig Jakubinyi György érsek. Az idei rendezvényen is megtartották a Made by God tehetségkutatót, Rózsa Rebeka lett az első helyezett. Görbe Norbert és Pál Kincső II., a Psallite Együttes pedig a harmadik díjas. A közönség díját Tunyogi György érdemelte ki produkciójával. A pénteki programot a Psallite és az Új Remény zenekarok éjszakába nyúló koncertje zárta.

A résztvevők véleménye szerint is sikeres CSIT programjainak képes beszámolói a médiacsapat jóvoltából a Főegyházmegye Ifjúsági Főlelkészségének www.csitinfo.ro honlapján, valamint a CSIT “arckönyv-oldalán” is elérhetők, a fényképek és videofelvételek megtekintésével is felidézhetők. A rendezvény támogatói: a Linzi Egyházmegye Caritas Szervezete (Osthilfe Diözese Linz), Hargita megye Tanácsa, a csíkszeredai Harmopan RT., az Eco-Csík Kft., Madéfalva Polgármesteri Hivatala és a CsTIT. A szervezők ezúton is köszönik segítségüket.

Negyedik nap – péntek

Negyedik nap

 - a CSIT Médiacsapatának Sajtóközleménye

„Kapcsolatom a testvérekkel, közösséggel”, ez volt a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó negyedik napjának témája.

A reggeli ébresztőt, torna, rövid színdarab és dícsőítés követte. Ez utóbbit Jére Noémi és barátai vezették. A mai napon is György Tibor atya, Szénégető István atya és Majoros Tibor akolitus előadásában hallhattak tanítást a résztvevők.

György Tibor atya felhívta a fiatalok figyelmét az élet szépségére és hangsúlyozta, ha egy közösség képes a nem oda illő dolgokat lehámozni magáról, akkor hasonlít a 300 spártai harcoshoz. Amíg egyesek harcolnak, addig a többi védi őket, így képesek csodákat létrehozni. Szénégető István atya a közösség építéséhez szükséges alapelveknek nevezte a bizalmat, az önbizalmat, és a nyitottságot. Hangsúlyozta, hogy a szeretetet nem érdemes méregetni, mert a szeretet szövetség, az irgalmasság szövetsége. Majoros Tibor akolitus elmondta, hogy a közösség ajándék, jel és eszköz Isten kezében. Ajándék Istentől, jel, ami másokat vonz, és formáló eszköz. Délután folyamán műhelyfoglalkozások, szabadidős- és sporttevékenységek várták a résztvevőket. A Nagyboldogasszony napi ünnepi szentmisét Orbán Szabolcs, a Szent István Erdélyi Ferences Rendtartomány főnöke mutatta be. Pantea Tibor, kolozsvári rendházfőnök prédikációjában a közösségekért való imádságra buzdította a résztvevőket, dióbélre hasonlította az Isten és ember kapcsolatát, amelyet a hűség erős héja véd. A zeneiszolgálatról az Isten gyermekei ifjújági zenekar gondoskodott.

A péntek esti programot a CSIT tehetségkutatója, a Made by God is színesítette, ezt követte a Psallite és az Új Remény zenekarok éjszakába nyúló koncertje.

Részletes információk, illetve fényképek a www.csitinfo.ro oldalon és a CSIT Facebook oldalán találhatóak.

Harmadik nap – csütörtök

Harmadik nap

 - a CSIT Médiacsapatának Sajtóközleménye

„Kapcsolatom önmagammal”, az önismeret volt a fő témája Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó harmadik napjának.

A CSIT BAND ébresztőjét a reggeli torna, majd a reggeli „lelki torna” követte. Ez utóbbit Száva Péter és brassói barátai vezették. Délelőtti előadásában Steve Thomashefski édesapaként megélt élményeiből kiemelt példákkal tette szemléletesebbé a családok önismeretben betöltött szerepét. Szénégető István atya a foglalkozás és a hivatás lényegét hasonlította össze: míg a foglalkozás a megélhetést segíti, addig a hivatás értelmet ad az életnek. Azt is hangsúlyozta: Isten a törvényekkel nem tiltani, annál inkább óvni akar. György Tibor atya előadásában arról beszélt a fiataloknak, hogy, miért fontos az önismeret. Meg kell ismerni a lelket ahhoz, hogy szépen tudjanak szeretni.

Az előadásokat ezúttal is kiscsoportos beszélgetések követték. A délutáni „Ima iskolában” többek között a szemlélődő, a dicsőítő, és a közbenjáró imákról is sok mindent tanulhattak a résztvevők. A csoportokat szerzetesek, és felkért előadók vezették, közöttük Eperjes Károly színművész is. A Kossuth-díjas budapesti színművész az esti program vendége is volt. Tanúságtételét önvallomással indította: szenvedélybetegségből való gyógyulását mások imájának tulajdonította. Azt mondta fontos magunkért vezekelni, másokért engesztelni, és arra biztatta a fiatalokat, hogy mondjanak igent a kegyelemre és nemet a kisértésre, csendes helytállásukkal legyenek tanúságtevők a nagyobb közösség számára is. Újjászületni az Eucharisztiában lehet, a személyiség célja a megszentülés, keresni kell az igazságot és a jót, a szép pedig az igazság és jóság harmóniája, hangsúlyozta tanúságtételében Eperjes Károly színművész.

A CSIT harmadik napjának ünnepi szentmiséjét Hölgyes Pál, zágoni plébános mutatta be, a zenei szolgálatról a hargitafürdői ifjúsági csoport gondoskodott. A prédikációban pedig Fülöp László, gelencei segédlelkész gondolatait hallgathatta meg a találkozó több mint hétszáz résztvevője. A jól sikerült napot a csíksomlyói kegytemplomban, meghitt szentségimádás zárta.

Részletes információk, illetve fényképek a www.csitinfo.ro oldalon és a CSIT Facebook oldalán találhatóak.

Képes összefoglaló:

Második nap – szerda

Második nap

 - a CSIT Médiacsapatának Sajtóközleménye

Második nap is jó hangulatban telt a CSIT. Szerdán mintegy hétszáz fiatal ébredt Csíksomlyón, a Szent István Kollégium udvarán. A zenés ébresztőt reggeli torna és a ferencesek imája követte. Reggeli után Bereczki Zsolt segített a nap üzenetére, Istennel való kapcsolatról elmélkedni. A délelőtti előadások témája is ez volt: közösség Istennel.

Steve Thomashefski a 12-14 éveseknek tartott előadást, György Tibi atya a 17-19 éveseknek, és Szénégető István atya pedig a húsz év felettieknek. Steve Thomashefski II. János Pál pápa szavaival bíztatta a fiatalokat „Ne féljetek, nyissátok szívetek jó szélesre Krisztusnak”. Jézus-Krisztus nem zárja el a fiataloktól mindazt, ami jó, szép és tiszta.

Szénégető István atya ötleteket adott, hogy hogyan találkozhatunk a feltétel nélküli ingyenes szeretettel. Tizennégy, olyan Istenről szóló mondatot sorolt fel példaként, amelyeket gyermekkorunktól jól ismerünk és Istenről hamis képet jelenítenek meg.

György Tibor atya azt mondta, hogy létezik meghitt kapcsolat Istennel, de ennek sajátos útja van. Az Istennel való bensőséges, gyöngéd kapcsolathoz bizalom szükséges, amelyet mindenki másképp él meg. Az előadásokon hallottakat a résztvevők kiscsoportos beszélgetéseken, gondolhatták tovább, személyes példákat hozva saját életükből.

Délután több mint két órát tartottak a műhelyfoglalkozások és sporttevékenységek. A CSIT első szentmiséjét Tamás József Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspöke mutatta be, a zenei szolgálatról pedig a Szeb+B+Ifik ifjúsági zenekar gondoskodott.

A CSIT második napját táncház zárta, ez újdonságnak számított a korábbi évekhez képest.

A szervezők a következő napokban is várják azokat, akik csak egy napra tudnak eljönni a CSIT-re. Részletes információk, illetve fényképek a www.csitinfo.ro oldalon és a CSIT Facebook oldalán találhatóak.

Képes összefoglaló:

Első nap – kedd

Megkezdődött a CSIT

 - a CSIT Médiacsapatának Sajtóközleménye

„A hívők sokaságának egy volt a szíve–lelke” (ApCsel 4,32), ezzel a jelmondattal nyitotta meg kapuit a 2014-es Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, a CSIT, augusztus 12-én. A rendezvénynek a Szent István Kollégium és a hozzá tartozó Mária-kert ad otthont.

A 38-ik alkalommal megszervezett CSIT-re mintegy hétszáz fiatal érkezett. A 14-30 év közötti korosztálynak gazdag programot állítottak össze a szervezők. A Találkozó ideje alatt a fiatalok részt vehetnek előadásokon, csoportfoglalkozásokon és tanúságtételeken is. A programból az idén sem marad ki az imádságos együttlét, a sok játék és a több, mint 30 műhelyfoglalkozás.

A CSIT főszervezője a Gyulafehérvári Érsekség Ifjúsági Főlelkészsége. Tamás Barna ifjúsági lelkész elmondta, egy nagyszerű találkozót készítettek elő. Munkájukat egy húsz fős szervezőcsapat, és több mint száz önkéntes fiatal segíti. A szervezők nagyon fontosnak tartják, hogy a fiatalok felfedezzék, hogy a hit, a vallás egy járható út, hogy Isten létezik és megtapasztalható. Ugyanakkor a keresztények az öröm emberei, tudnak és szeretnek is szórakozni, idejüket tartalmasan eltölteni.

A regisztráció után mindenki elfoglalta a helyét a kollégium épületében, vagy felállították sátrukat a kollégiumhoz tartozó Mária-kertben. Az ünnepélyes megnyitón a szervezők nevében Tamás Barna és Veress Sándor ifjúsági lelkészek, házigazdaként Böjte Csaba ferences atya és a rendezvény egyik támogatójaként Hargita megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba köszöntötte a résztvevőket. Az előadők is bemutatkoztak, majd az első napot zenés program és képes beszámoló zárta.

A szervezők a következő napokban is várják azokat, akik csak egy napra tudnak eljönni a CSIT-re.

Részletes információk a www.csitinfo.ro oldalon és a CSIT Facebook oldalán találhatóak.

Képes összefoglaló:

A szervezők bemutatkozása:

A megnyitóra készült összeállítás:

Program:

CSIT – 2014 – Program

Előadók:

eloadok-csit

 

Csütörtök este:

eperjes

Tanúságtétel a szentségimádás előtt.

Péntek este:

Koncert:

koncert_hirdeto2kicsi

 

Made by God:

10528070_708823055844096_722926160_n

Részletekért klikk ide!

 

Ajánljuk figyelmedbe a CSIT 2014 – Tábori szabályzatát.

 

Rólunk írták:

 

Egy kis emlékeztető a múlt évből. Az Erdélyi Rio himnusza:

 

Az Erdélyi Rio-s villámcsődületet(flash mob) láttátok már? Itt nézhetitek meg a videót:

 

Olvasd el a részleteket és jelentkezz be!

 

Jelentkezz a CsIT-re!